terapia

Zapraszam osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz terapię par.

Towarzyszę w zmianie osobom, które przeżywają trudności takie jak:
  • przewlekły stres
  • trudności związane z lękiem
  • obniżony nastrój, stany depresyjne
  • problemy z regulacją emocji, napięcie
  • trudne zmiany życiowe
  • trudności w życiu osobistym lub/i zawodowym
  • trudności w relacjach
  • zwątpienie w siebie, niepewność
  • konsekwencje związane z doświadczeniem traumatycznych wydarzeń

W swojej pracy wykorzystuję różne podejścia starając się dostosować je do potrzeb klientów.
Opieram przy tym na zasadach Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), której skuteczność potwierdzona została w licznych badaniach naukowych. Podejście to koncentruje się na budowaniu dobrego, znaczącego życia mimo trudności i przeciwności.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej u dr Lidii Baran i dr Marcina Domurata.

Pierwsze spotkania (maksymalnie 2-3 sesje) mają charakter konsultacji, podczas których poznajemy się, ustalamy obszary problemowe, zasoby, cel i warunki dalszej współpracy.
Spotkania odbywają się w moim gabinecie w centrum Bielska-Białej lub on-line.
Konsultacja psychologiczna i terapia indywidualna – czas trwania 50 min, koszt 150 zł.
Terapia par – czas trwania 60 min, koszt 220 zł.
Jeśli chcesz umówić się na spotkanie, zadzwoń 507 474 346 lub napisz na adres: kontakt@monikawilkowska.pl